O společnosti

Historie firmy

Společnost I K M s.r.o. byla založena v březnu roku 1994. Zakládající členové společnosti byli zaměstnanci bytových družstev v Blansku a Třebíči.

Filosofie firmy

Filosofií naší společnosti je pro zákazníka vykonat všechny činnosti související s výstavbou od záměru stavět až po odevzdání hotového díla. Kromě komplexního zajištění staveb poskytujeme našim zákazníkům záruční lhůty v dohodnuté délce a speciální servis dle dohody.

Kvalitu našich služeb vidíme v dodržování technologických postupů, využívání dosavadních zkušeností, používání nejnovějších postupů a s tím související zvyšování naší odbornosti, i úzkou spoluprací se specializovanými společnostmi a používání kvalitního vybavení.

Naši zákazníci v nás nachází spolehlivého partnera. Zásluhu na tom má kvalita naší práce, plnění požadavků zákazníků a dodržování termínů služeb.

Naše procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Potřeby našich zákazníků jsou přijímány jako podněty pro vývoj našich výrobků.  

Současnost firmy

firma IKM ze dvoraSídlo firmy, ve kterém Vás rádi uvítáme, je ve vlastním objektu v ulici Brněnské 74/11 v Blansku. Stavební dvůr se nachází v Blansku ul. Na Brankách a skladovací prostory v Blansku ul. Na Lukách.

Firma disponuje cca 10 vlastními zaměstnanci a cca 50 dalšími proškolenými pracovníky na ŽL. K veškerým stavebním činnostem máme k dispozici veškeré potřebné technické vybavení.  Pracujeme pouze z certifikovanými materiály od značkových firem. Máme uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu u České pojišťovny do výše 20 000 000,- Kč. Standardně poskytujeme záruku na dodávku staveb v trvání 60 měsíců.

Firma zajišťuje dodávky komplexně ,,na klíč" s jednotnou odpovědností a garantuje pevnou cenu odsouhlasenou investorem před zahájením stavebních prací.

Řízení firmy dle ISO 9001:2015, kvalifikace pracovníků a vybavení firmy potřebnou mechanizací včetně 18tiletých zkušeností ve stavebnictví, dávají předpoklady pro kvalitní provedení stavebních zakázek.

Na většině prováděných staveb zajišťujefirma převážnou část stavebních prací vlastními zaměstnanci a koordinuje práce subdodavatelů, přičemž přebírá záruky za celou stavbu jako generální dodavatel.Rozsah prací realizovaných vlastní kapacitou představuje 60-100%v závislosti na charakteru staveb. Subdodavatele vybíráme z odzkoušených zdrojů, nebo provádíme výběrové řízení s předem určenými požadavky.

Způsobilost společnosti

Doklady odborné způsobilosti k provozování společnosti tvoří:

 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Osvědčení o autorizaci v seznamu autorizovaných osob vedené ČKAIT pod číslem 1000876
 • Projektová činnost ve výstavbě

Od roku 2018 jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015.

Nabídka našich služeb

 • Výstavba bytových a občanských staveb
 • Výstavby průmyslových objektů
 • Provádění rekonstrukcí a oprav
 • Provádění demolicí
 • Zateplování budov
 • Zámečnictví
 • Ústřední vytápění
 • Vodoinstalatérství
 • Plynové rozvody
 • Malířské práce Sádrokartony
 • Tesařské práce
 • Obkladačské práce
 • Zemní práce
 • Autodoprava
 • Kompletní zpracování žádostí o dotace

Společnost I K M s.r.o. je v dotačním programu Zelená úsporám zapsána již od jeho spuštění.

Kontaktní informace

IKM s.r.o.
Brněnská 74/11
Blansko 678 01
Česká Republika

mapa

Filosofií naší společnosti je pro zákazníka vykonat všechny činnosti související s výstavbou od záměru stavět až po odevzdání hotového díla. Kromě komplexního zajištění staveb psokytujeme našim zákazníkům záruční lhůtu v dohodnuté délce a speciální servis dle dohody.