Politika společnosti

Filosofií naší společnosti je pro zákazníka vykonat všechny činnosti související s výstavbou od záměru stavět až po odevzdání hotového díla. Kromě komplexního zajištění staveb poskytujeme našim zákazníkům záruční lhůtu v dohodnuté délce a speciální servis dle dohody.

Kvalitu našich služeb vidíme v dodržování technologických postupů, využívání dosavadních zkušeností, používání nejnovějších postupů a s tím související zvyšování naší odbornosti, i úzkou spoluprácí se specializovanými společnostmi a používání kvalitního vybavení.

Naši zákazníci v nás nachází spolehlivého partnera. Zásluhu na tom má kvalita naší práce, plnění požadavků zákazníků a dodržování termínů služeb.

Naše procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Potřeby našich zákazníků jsou přijímány jako podněty pro vývoj našich výrobků.

 

Vedení společnosti se v rámci své politiky kvality zavazuje:

 

průběžně zjišťovat potřeby zákazníka s cílem plnit jeho očekávaní

vytvořit obraz firmy s odpovědným přístupem k zákazníkovi, ke svým pracovníkům a ke kvalitě provedené práce

naše snažení je odvozeno od společného úsilí všech pracovníků firmy

informovat zákazníky a veřejnost o svých aktivitách na webových stránkách organizace

všichni naši pracovníci včetně spolupracujících firem jsou si vědomi toho, že pokud by v realizaci produktu nebo služby ve fázi zhotovení vznikla dalším následným krokem neshoda se zadanými požadavky, nepokračují v dalších krocích a provedou předepsaná opatření k odstranění neshody.

dodržování standardů BOZP a PO, technologických postupů a ostatních nařízení bránit vzniku pracovních úrazů

neustále zlepšovat zavedený systém kvality

 

Zpět do galerie realizací

Kontaktní informace

IKM s.r.o.
Brněnská 74/11
Blansko 678 01
Česká Republika

mapa

Filosofií naší společnosti je pro zákazníka vykonat všechny činnosti související s výstavbou od záměru stavět až po odevzdání hotového díla. Kromě komplexního zajištění staveb psokytujeme našim zákazníkům záruční lhůtu v dohodnuté délce a speciální servis dle dohody.